Algemene Ledenvergadering op 10 februari om 20.00 uur

Op maandagavond 10 februari a.s. is de Algemene Ledenvergadering om 20.00 uur in het clubhuis van onze vereniging.

De agenda voor deze vergadering is als volgt: 

- Opening
   - Goedkeuring notulen
   - Mededelingen bestuur & ingekomen stukken

- Jaarverslagen 2019 en vooruitblik 2020
   - Paviljoencommissie
   - Recreantencommissie
   - Jeugdcommissie
   - Baancommissie
   - Sponsorcommissie
   - Competitie & Toernooi commissie
   - Commissie Welkom
   - Dagelijks bestuur

- Rondvraag

- Sluiting en borrel

 

Nieuws overzicht