ALV begint op 18 februari om 20.00 uur in clubhuis

Daarvoor kan er dus nog gewoon getennist worden. 

Nieuws overzicht