Openstelling kantine uitgesteld tot einde zomer

Het kabinet heeft de maatregelen tegen de bestrijding van het coronavirus weer wat versoepeld. Wij stellen het moment van openstelling van de kantine nog even uit. We zijn van mening dat dit nogal wat organisatie en aanpassingsvermogen van iedereen vergt en zien het vooralsnog niet zitten om de vrijwilligers van de bardienst dit te laten regelen. Omdat we nu aan het zomerseizoen beginnen waarin we normaal gesproken maar één of twee weken open zijn, is er besloten de opening van kantine en terras uit te stellen tot het einde van de zomervakantie. Hopelijk zijn de beperkingen dan nog verder opgeheven en kunnen we weer in grotere aantallen op de club zijn en minder streng zijn in het tussendoor schoonmaken van zitplaatsen. De vereniging is van ons allemaal.

Wij begrijpen dat iedereen graag de baan weer op gaat en na afloop een drankje wil drinken met medespelers en andere leden. We doen bij dezen een oproep aan leden om zich aan te melden voor bardienst in de nieuwe situatie. De belangrijkste aandachtspunten zijn het inzamelen/opruimen en schoonmaken van de flesjes en de tafels en het toezicht houden op de 1.5 meter afstand tussen leden. Dit laatste is vooral de verantwoordelijkheid van de leden zelf!! Als er te weinig leden zijn die bardienst in de nieuwe situatie willen draaien, dan kunnen wij ook aan het einde van de zomer misschien niet open. Dus: MELD JE AAN! Dat kan door een mail te sturen naar ledenadministratie@svodijktennis.nl. Daarbij kun je een voorkeursavond aangeven.

Het Bestuur

Nieuws Overzicht