In memoriam Gep Polhout

Ons bereikte het bericht van het overlijden van ons erelid Gep Polhout.

Gep is 85 jaar geworden en verbleef de laatste jaren in zorgcentrum Bovenwegen in Zeist.

De crematieplechtigheid wordt gehouden op woensdag 22 mei om 15 uur in de aula van het crematorium Den en Rust, Frans Halslaan 27 te Bilthoven. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren.

Eind zeventiger jaren werd Gep lid van onze vereniging en een frequente speler. Persoonlijk heb ik veel duels met hem uit gevochten. Hij vond dat hij veel tennissers de fijne kneepjes van het vak had bijgebracht cq. het tennissen van hem hebben geleerd. De betreffende spelers trokken dat vaak in twijfel.

Behalve speler maakte Gep zich in de loop der jaren in meerdere hoedanigheden verdienstelijk voor de vereniging. Nooit werd er tevergeefs een beroep op hem gedaan. Jarenlang was hij lid van de baan- en evenementencommissie. In de keuken kon Gep ook uitstekend uit de voeten. Zijn hapjes tijdens de toernooien waren beroemd. Veel jaren was hij samen met zijn vrouw Henny op de baan te vinden als supporter van onze zaterdag- en zondagsteams en van tennissende dochter Fanny.

Wij wensen Henny en de overige familie sterkte toe bij het verwerken van het verlies.

Henk Pruijssers

Nieuws Overzicht