Agenda ALV op 18 februari

ALV op 18 februari 2019

Op maandagavond 18 februari is de Algemene Ledenvergadering om 20.00 uur in het clubhuis van onze vereniging. Na afloop van de ALV is er een wijnproeverij die georganiseerd wordt door Jeroen Kolsteeg van Barrique.

De agenda voor deze vergadering is als volgt: 

- Opening
   - Goedkeuring notulen
   - Mededelingen bestuur & ingekomen stukken

- Jaarverslagen 2018 en vooruitblik 2019
   - Paviljoencommissie
   - Recreantencommissie
   - Jeugdcommissie
   - Baancommissie
   - Sponsorcommissie
   - Competitie & Toernooi commissie
   - Commissie Welkom
   - Dagelijks bestuur

- Rondvraag

- Sluiting en borrel 

 

 

 

 

Nieuws Overzicht