Secretaris gezocht

Marleen Kalden stopt als secretaris na de ALV van 2019. Helaas heeft tot op heden niemand zich nog gemeld om deze leuke en uitdagende functie binnen het bestuur op te pakken.

 

Als secretaris maak je de agenda en actielijst van de vergaderingen van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie leden, de voorzitter, penningmeester en secretaris.

Het algemeen bestuur bestaat uit de voorzitters van alle commissies en de leden van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur vergadert ongeveer 1x per 5 weken en het algemeen bestuur vergadert 2x per jaar. Daarnaast hebben we 1x per jaar een algemene
ledenvergadering.

Als secretaris bereid je deze vergadering voor door bij commissies input op te halen en te verwerken in een presentatie. Ook ben je verantwoordelijk voor het verslag van de algemene ledenvergadering.

Lijkt dit je leuk om te doen, meld je dan aan bij: secretaris@svodijktennis.nl.

Nieuws overzicht