Contributie per 1 januari 2024

Het seizoen loopt van 1 januari tot en met 31 december.

De contributie wordt jaarlijks op de Algemene Leden Vergadering vastgesteld.

Met betrekking tot de contributie gelden de navolgende bepalingen:

  • Op reeds betaalde contributie vindt geen restitutie plaats.
  • Wordt u lid in een lopend seizoen, dan bent u naar rato het contributiebedrag verschuldigd. Voor alle financiële aangelegenheden, aangaande de contributie, kunt u contact opnemen met de penningmeester.
  • Wilt u uw lidmaatschap beëindigen? Dan dient u dit voor 1 december kenbaar te maken bij de ledenadministratie van SV Odijk Tennis. Zegt u na die datum op dan bent u € 15,00 administratiekosten verschuldigd. Uw lidmaatschap is dan nl. al verwerkt bij de KNLTB en het digitale pasje aangemaakt.
  • Na betaling van de contributie wordt de digitale spelerspas verstrekt via de ClubApp van All United/Socie . Download deze hier voor:   Android of iOS .  
  • U kunt gebruik maken van het slapend lidmaatschap veroorzaakt door een langdurige (sport)blessure of langdurige ziekte. Het slapend lidmaatschap is het lopende seizoen geldig. Na dit seizoen wordt het slapend lidmaatschap automatisch omgezet naar een normaal lidmaatschap. Bij opzegging van een slapend lidmaatschap vindt geen restitutie plaats. De ledenadministratie besluit wie in aanmerking komt voor een slapend lidmaatschap.
  • Elk seniorlid van de tennisvereniging is verplicht circa twee keer per jaar een bardienst te draaien. Uitgezonderd zijn bestuurs- en commissieleden en leden ouder dan 70 jaar.

    Contributie per 1 januari 2024: 
Soort lidmaatschap Contributie
Junior €   60,00
Senior 18-20 jaar € 115,00
Senior student € 115,00
Senior € 175,00
Slapend lid €   25,00
   
Inschrijfgeld senior € 15,00
Inschrijfgeld junior € 7,50

Wilt u lid worden van onze vereniging? Schrijft u zich dan in via het inschrijfformulier op de site. 

Beëindiging van uw lidmaatschap
Wilt u uw lidmaatschap beëindigen? Doet u dit dan vóór 1 december van het lopende contributiejaar bij de ledenadministratie van SV Odijk Tennis. Dat kan via het afmeldformulier.  Zegt u na 1 december op dan bent u EUR 15,00 administratiekosten verschuldigd. Uw lidmaatschap is dan namelijk al verwerkt bij de KNLTB voor het komende jaar.

Betaling per automatische incasso
Om een incasso machtiging af te geven log je in op https://www.svodijktennis.nl en vind je onder Persoonlijke gegevens de Betalingsgegevens voor jouw contributie. Vul daar het machtigingsformulier in, dan wordt je contributie vanaf volgend jaar automatisch geïncasseerd. Je kan hier ook je incasso machtiging wijzigen of intrekken.