Contributie per 1 januari 2023

Het seizoen loopt van 1 januari tot en met 31 december.

De contributie wordt jaarlijks op de Algemene Leden Vergadering vastgesteld.

Met betrekking tot de contributie gelden de navolgende bepalingen:

  • Op reeds betaalde contributie vindt geen restitutie plaats.
  • Wordt u lid in een lopend seizoen, dan bent u naar rato het contributiebedrag verschuldigd. Voor alle financiële aangelegenheden, de contributie aangaande, mag u contact opnemen met de penningmeester.
  • Wilt u uw lidmaatschap beëindigen? Dan dient u dit voor 1 december kenbaar te maken bij de ledenadministratie van SV Odijk Tennis. Zegt u na die datum op dan bent u € 15,- administratiekosten verschuldigd. Uw lidmaatschap is dan nl. al verwerkt bij de KNLTB en het pasje aangemaakt.
  • Na betaling van de contributie wordt de spelerspas verstrekt. Regulier geschiedt dit op jaarlijks bekend te maken bijeenkomsten in het tennispaviljoen.
  • U kunt gebruik maken van het slapend lidmaatschap veroorzaakt door een langdurige (sport)blessure of langdurige ziekte. Het slapend lidmaatschap is het lopende seizoen geldig. Na dit seizoen wordt het slapend lidmaatschap automatisch omgezet naar een normaal lidmaatschap. Bij opzegging van een slapend lidmaatschap vindt geen restitutie plaats. De ledenadministratie besluit wie in aanmerking komt voor een slapend lidmaatschap.
  • Ieder seniorlid die lid is van de tennisvereniging (uitgezonderd bestuurs- en commissieleden en leden ouder dan 70 jaar) is verplicht twee keer per jaar een bardienst te draaien.

    Contributie per 1 januari 2023: 
Soort lidmaatschap Contributie
Junior €   55,00
Senior 18-20 jaar € 110,00
Senior student € 110,00
Senior € 165,00
Slapend lid €   25,00
   
 Inschrijfgeld senior € 15,00
Inschrijfgeld junior € 7,50

Wilt u lid worden van onze vereniging? Schrijft u zich dan in via het inschrijfformulier op de site. 

Beëindiging van uw lidmaatschap
Wilt u uw lidmaatschap beëindigen? Doet u dit dan vóór 1 december van het lopende contributiejaar bij de ledenadministratie van SV Odijk Tennis. Dat kan via het afmeldformulier.  Zegt u na 1 december op dan bent u EUR 15,= administratiekosten verschuldigd. Uw lidmaatschap is dan namelijk al verwerkt bij de KNLTB en het pasje aangemaakt.