Voortgang verbeteren bardienstplanning

Het bestuur van onze vereniging vroeg de leden in januari om te helpen bij het oplossen van het probleem met de indeling van de bardiensten. Daar werd veelvuldig op gereageerd, met zeer waardevolle opmerkingen, eigen ervaringen en tips. Een aantal aangedragen oplossingen is de afgelopen weken meteen uitgevoerd

Het bemannen van de bar door onze eigen leden scheelt veel geld en levert saamhorigheid op. Toch vielen er gaten in het rooster, dus besloten we tot een verbeteringsactie. De ‘quick wins’ zijn inmiddels uitgevoerd. Het systeem waarmee we als vereniging werken blijkt veel meer mogelijkheden te hebben dan tot nu toe werden gebruikt. Dat gaat veranderen.

Zelf inplannen

Het is sinds een aantal weken bijvoorbeeld mogelijk om zelf te bepalen wanneer je bardienst draait, door in te loggen op de website en zelf een avond te kiezen. Daardoor kan de bardienst aangepast worden aan de agenda van de leden, in plaats van andersom.

Een tweede verbetering is dat leden beter geïnformeerd worden over wanneer ze bardienst draaien, ook als je zelf geen dag hebt opgegeven. Vier weken, twee weken en een dag van te voren krijgen de leden een melding in hun mailbox. Op de dag zelf krijgt het lid dat bardienst draait de code om met de app op je telefoon de deur te openen.

In het verleden kwam het ook voor dat mensen die actief deelnemen aan een commissie, soms ook de oproep kregen om bardienst te draaien, terwijl dit niet de bedoeling is. Commissieleden en 70-plussers zijn vrijgesteld van het draaien van bardienst. Dit is inmiddels ook opgenomen in het systeem, dus als het goed is, komt dit niet meer voor. Gebeurt het toch een keer? Laat het ons vooral weten, zodat we het kunnen aanpassen in het systeem.

Alternatieven

Tijdens de laatste schoonmaakactie van het paviljoen kwam een aantal nieuwe gezichten meehelpen, die liever schoonmaken dan bardienst draaien. Ook zij zijn inmiddels in het systeem aangemerkt als ‘vrijgesteld van bardienst’. Lijkt jou dat ook wel wat? Meld je dan bij de schoonmaakploeg, barcommissie, of eventueel een andere commissie. Twijfel je wat bij je past? Stuur een mailtje en we denken mee.

Met deze veranderingen zijn nog niet alle problemen opgelost, maar we denken wel een heel eind te zijn. De ondersteuning van nieuwe leden is nog een punt van aandacht, daar gaan we ook mee aan de slag.

Mochten er de komende maanden nog onwenselijke zaken voorvallen rondom het thema bardienst, stuur even een mailtje naar secretaris@svodijktennis.nl en we kijken wat we eraan kunnen doen. Rond de zomer gaan we evalueren en als het nodig is, vragen we onze leden weer om input.

Namens het DB
Agnes Krijnen

Nieuws Overzicht