Uitnodiging ALV 8 februari 20:00 uur

Bij deze worden alle leden uitgenodigd aanwezig te zijn bij de Algemene Leden Vergadering (ALV) op woensdagavond 8 februari om 20:00 uur. We zien je graag in ons clubhuis. 

Agenda ALV

  • Opening en mededelingen
  • Verslag ALV 2022
  • Statutenwijzigingen vaststellen
  • Update uit het DB:
    • o.a. contributieverhoging
  • Updates uit de commissies
  • Rondvraag en sluiting

 

 

Nieuws Overzicht