Jeugdoverlast

Glas op de banen

In de afgelopen jaren is de overlast van jongeren op ons terras enorm toegenomen. In het begin van de coronacrisis hebben we toegestaan dat kleine groepjes op ons terras en de andere zitplekken van het park verzamelden. Ze hadden weinig om handen en we vonden het een goed idee dat ze toch een plek hadden om sociale contacten te onderhouden. Jammer genoeg is dit ook gepaard gegaan met veel vernielingen en vooral veel rommel.

Omdat ons park uit het zicht ligt en de hangplek droog en beschut is, is het een verzamelplaats geworden voor grotere groepen en voor meer jeugd. Dat had geen probleem hoeven zijn, als ze zich netjes hadden gedragen. Maar helaas mondt het uit in nachtelijke feesten en daarnaast intimideren en irriteren ze soms leden van de vereniging.

In overleg met jongerenwerkers van de gemeente is besloten om de hangplek te verbieden. Er hangt inmiddels een bordje met verboden toegang voor onbevoegden bij de trap naar het terras en de boa’s en de politie komen op ons verzoek langs als wij overlast melden. Als jongeren worden aangetroffen dan riskeren ze een stevige boete.

We betreuren dat we de jeugd weg moeten sturen, maar we zien ons daartoe genoodzaakt. Zeker met de zomervakantie in het verschiet willen we voorkomen dat het nog verder uit de hand loopt.

Aan leden het verzoek om bij overlast een bericht te sturen naar de penningmeester, Mariette Rombout via 06-23252656. Zij zal de overlast melden bij de gemeente zodat er ingegrepen kan worden.

Nieuws Overzicht