Stand van zaken “Onderzoek Padel op onze club”

Afgelopen jaar hebben we vanuit het DB de Werkgroep Padel gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden om onze vereniging te verrijken met de padelsport. We zien dat padel sterk in opkomst is en langzamerhand heel Nederland verovert. Ook spreekt het jongere doelgroepen aan die we graag aan onze club zouden verbinden. Reden genoeg om te onderzoeken of de sport ook op onze club past. 

Het onderzoek is samen met Sporthuis Bunnik, onze huurbaas en terreinbeheerder, opgepakt. We hebben gekeken naar de volgende punten:

  • wat is padel en waarom is het populair;
  • ervaringen van andere tennisclubs met padel;
  • draagvlak op onze vereniging (enquête, 110 keer ingevuld);
  • locatiestudie op ons sportpark, geluidsonderzoek naar diverse locaties
  • draagvlak in de buurt;
  • financiële scenario's (incl. contractvorming met sporthuis).

De uitkomsten zijn op de ALV van 8 februari jl. besproken met de leden. Ook is er twee keer overleg gevoerd met een afvaardiging uit de directe buurt.

De conclusie van het onderzoek is dat er weldegelijk behoefte aan padel is in Odijk en dat de vereniging het ziet zitten als padel wordt toegevoegd aan het aanbod. Echter, de uitvoering op ons sportpark is niet haalbaar, omdat niet het gewenste minimale aantal banen kan worden aangelegd en omdat er geluidsoverlast voor de buurt ontstaat.

Daarom is op 4 april jl. deze fase van onderzoek afgesloten in een overleg tussen DB en werkgroep. Volgende stappen zijn dat we de behoefte aan padel verder bekend maken bij de gemeente en wellicht ook de kansen op andere locaties in Odijk (mede)onderzoeken.

Tot zover. Wordt wellicht vervolgd!

Padel Overzicht